Krallıklar


Osmanlı İmparatorluğu → Fatih Sultan Mehmet han
Bizans İmparatorluğu → görmek istiyorsan oyna
kutsal Roma İmparatorluğu →ezio alditore da frenso
diğer Krallıkları gormek istiyorsan oyna